Termeni și Condiții

Introducere
Acești Termeni și Condiții Generale determină condițiile în care Solar Kit Hungary Kft. își desfășoară serviciile angro. Termenii și Condițiile Generale devin automat parte din conținutul tuturor comenzilor efectuate pentru vânzarea produselor distribuite de afacerea en-gros a Solar Kit Hungary Kft., cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris.

Partener contractual:
2.1. Nume: Solar Kit Hungary Kft. (denumit în continuare: furnizor de servicii)

2.2. Sediu: 1084 Budapesta, Déri Miksa utca 6. 1. lház. al 2-lea em. 2.

2.3. Număr de înregistrare a companiei: 01-09-330542

2.4. Număr fiscal: 26530129-2-42

2.5. Cod fiscal comunitar: HU26530129

2.6. Numele băncii: K&H Bank Zrt.

2.7. Numar cont bancar: 10403239-50526885-52681005

2.8. Director general: Tóth Marcell

Domeniul de activitate
Comert cu ridicata al sistemelor fotovoltaice si componentelor acestora si structurilor de sustinere.

Definirea bazei de clienți
Solar Kit Hungary Kft. ii consideră client (in continuare: client) pe cei care se ocupa cu construcția si service-ul de sisteme solare si comercializarea componentelor acestora, ca societate comerciala sau întreprinzător individual, al cărui domeniu de activitate include instalația electrica si comerțul de alte echipamente electrice. Solar Kit Hungary Kft. își rezervă dreptul de a verifica existența domeniului de activitate. Prin urmare, ținând cont de faptul că acest contract este încheiat de Solar Kit Hungary Kft. nu cu un consumator, deci tranzacția juridică nu este supusă Hotărârii Guvernului 45/2014 (II.26) privind regulile detaliate ale contractelor dintre consumator si compania.

Procesul de vânzare
5.1. Cerere ofertă: Cumpărătorul poate solicita o ofertă: prin e-mail, telefonic sau personal. Ca răspuns la cererea de ofertă, Solar Kit Hungary Kft. va trimite o ofertă clientului prin poștă electronică în termen de 48 de ore.

5.2. Comanda: clientul își poate plasa comanda prin e-mail la Solar Kit Hungary Kft. la nagyker@solar-kit.hu.

5.2.1. Confirmarea comenzii: Solar Kit Hungary Kft. va trimite o confirmare scrisa a comenzii prin posta electronica la comanda plasata de client in termen de 2 zile lucratoare. Confirmarea conține denumirea exactă a produsului, numărul de bucăți, prețul în euro sau forinți, suma totală în euro sau forinți, data livrării și modalitatea de plată.

5.2.2 Recepția mărfurilor: Solar Kit Hungary Kft. se poate ocupa de pregătirea produselor comandate în stoc nu mai devreme de 24 de ore de la confirmare, în cazul ridicării personale. Dacă comanda clientului a fost confirmată într-o zi de vineri sau într-o zi lucrătoare urmată de sărbătoare, produsul comandat poate fi primit numai în următoarea zi lucrătoare (de exemplu, o comandă de client confirmată la ora 14:00 vineri poate fi primită luni la ora 14). :00).

În cazul în care bunurile sunt livrate de către Furnizor Cumpărătorului, în acest caz, predarea și acceptarea bunurilor au loc la sediul Cumpărătorului sau într-un alt loc indicat de acesta, dacă bunurile sunt livrate de către Cumpărător însuși sau de către reprezentantul acestuia, în în acest caz predarea și acceptarea mărfurilor au loc la sediul Furnizorului. La predarea si primirea marfii, Furnizorul preda marfa in cantitate si bucata cu bucata Cumparatorului, agentului Cumparatorului sau soferului. Datele privind cantitatea mărfurilor sunt guvernate de datele cantitative înregistrate la momentul predării. În cazul în care nu au fost ridicate obiecții cu privire la cantitatea - numărul de bucăți - și ambalarea mărfii în timpul predării, nu se poate face nicio pretenție împotriva Furnizorului pe un astfel de temei legal după predare. Destinatarul are dreptul de a examina vizual bunurile din punct de vedere calitativ. Dacă aveți obiecții, trebuie să le înregistrați pe documentul de acceptare. În lipsa acestuia, Furnizorul nu este obligat să accepte obiecțiile de această natură comunicate ulterior. Furnizorul recomandă Cumpărătorului să inspecteze întotdeauna vizual bunurile și să verifice starea lor de sosire sau livrare.

5.2.3. Plasarea unei comenzi pentru produse nepăstrate în stoc: Solar Kit Hungary Kft. comandă produse pe care nu le păstrează în stoc, după plata unui avans de 30% și confirmarea acesteia.

5.2.4. Depozitarea mărfurilor comandate: Clientul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor comandate în termen de 8 zile calendaristice de la efectuarea comenzii. Dupa plata, Solar Kit Hungary Kft. va depozita marfa gratuit timp de inca 5 zile. În cazul depozitării mai mult de 5 zile, se percepe o taxă de depozitare, care este de 1.000 HUF/m2/zi. Solar Kit Hungary Kft. emite o factură pentru taxa de depozitare cu un termen de plată de 8 zile.

5.2.5. Anularea comenzii: Clientul poate anula comanda după cum urmează. Solar Kit Hungary Kft. va accepta anulări de comenzi doar dacă mărfurile comandate sunt în stoc. Bunurile comandate individual pot fi returnate de către client numai dacă partenerul furnizor al Solar Kit Hungary Kft. acceptă anularea comenzii fără consecințe legale. În cazul în care furnizorul aplică o taxă de anulare împotriva Solar Kit Hungary Kft., Solar Kit Hungary Kft. are dreptul să o transfere clientului. In cazul in care furnizorul nu accepta anularea comenzii Solar Kit Hungary Kft., chiar si dupa achitarea unei taxe de anulare, cumparatorul este obligat sa accepte marfa si sa plateasca pretul de achizitie.

5.3. Termenul de livrare: Termenul de livrare comunicat de Solar Kit Hungary Kft. depinde de termenul de livrare specificat de furnizor, prin urmare Solar Kit Hungary Kft. nu isi asuma responsabilitatea pentru livrarea intarziata. În cazul livrării întârziate, cumpărătorul nu poate face o cerere de despăgubire. Dacă Solar Kit Hungary Kft. întârzie cu mai mult de 4 săptămâni la data de livrare convenită, cumpărătorul nu este obligat să preia livrarea bunurilor comandate.

5.4 Returnarea mărfurilor: În termen de 3 zile de la data achiziției, cumpărătorul are dreptul de a returna bunurile păstrate în stoc intacte, în ambalajul lor original, și de a pretinde înapoi prețul integral de achiziție. Dincolo de acest termen, Solar Kit Hungary Kft. nu este obligat sa recupereze marfa.

5.5. Locul de îndeplinire: Locul de primire a mărfurilor este depozitul Solar Kit Hungary Kft.: 1112. Budapesta, Repülőtéri út 2A. Clientul și Solar Kit Hungary Kft. pot conveni asupra unui alt loc de livrare contra rambursării costurilor de livrare.

5.6. Transferul riscului de deteriorare: Riscul de deteriorare este transferat la sediul Cumpărătorului la primirea mărfii; În cazul livrării de către Cumpărător sau agentul acestuia, la sediul Furnizorului.

Preturi
Solar Kit Hungary Kft. preteaza invertoarele si alte produse aferente in Euro (in unele cazuri HUF), aceste preturi sunt influentate de cursul EUR.Pretul contractului este intotdeauna pretul specificat in oferta clientului. Cumpărătorul poate efectua plata financiară în forinți sau euro. Prețul indicat în oferta clientului în euro este convertit în forinți în ziua emiterii facturii. Dacă cade într-o sărbătoare legală, ziua de conversie este prima zi bancară după plasarea comenzii. Conversia euro-forint are loc la cursul de schimb valutar I K&H la mijlocul zilei date.

Preturile indicate in ofertele furnizorului sunt preturi nete, nu includ TVA.

Modalitati si conditii de plata
7.1. Modalitatea de plată financiară a cumpărătorului: După efectuarea comenzii, Solar Kit Hungary Kft. confirmă comanda, iar după primirea mărfii, emite către Cumpărător o factură cu termen de plată de 8 zile, care este trimisă electronic la adresa de e-mail furnizată. de către Cumpărător. În cazul comenzilor care depășesc 3.000.000 HUF net, adică trei milioane de forinți, vom emite o cerere de taxă, după care produsele pot fi primite după plata cererii de taxă.

7.2. Decontare cu întârziere a facturilor clienților: În caz de întârziere a plății, Solar Kit Hungary Kft. va percepe clientului dobândă de întârziere, a cărei rată este în conformitate cu Codul civil. 6: § 155 /1/. pe baza alin.e, rata dobânzii de bază a băncii centrale valabilă în prima zi a semestrului calendaristic afectat de întârziere - În cazul unei datorii monetare exprimate în euro, rata dobânzii de bază determinată de banca centrală emitentă; pentru moneda dată, în caz contrar, rata dobânzii de pe piața monetară - a crescut cu 8 puncte procentuale. Dobânda de întârziere se percepe din ziua următoare plății.

7.3 Clientul este obligat să plătească suma totală a facturii către Solar Kit Hungary Kft. fără nicio deducere, compensare sau cerere reconvențională. Cumpărătorul nu are dreptul să rețină, să compenseze sau să întârzie plățile sumei facturate de Solar Kit Hungary Kft.

Păstrarea dreptului de proprietate
Produsele livrate, inclusiv ambalajul, rămân în proprietatea Furnizorului până la achitarea integrală a datoriei. Având în vedere acest lucru, bunurile nu pot fi grevate prin garanție sau în orice alt mod înainte de achitarea prețului integral de achiziție. Furnizorul poate interzice în mod expres revânzarea mărfurilor printr-o declarație separată până la plata integrală a contraprestației mărfurilor. În cazul în care Cumpărătorul dispune de bunuri înainte de a fi plătită compensația, în ciuda unei astfel de interdicții exprese, veniturile rezultate sunt atribuite în mod expres Furnizorului până la concurența contraprestației încă neachitate a mărfurilor. Ambalajul de unică folosință este inclus în prețul de achiziție al mărfurilor. În cazul livrării în ambalaje sau containere cu utilizare multiplă, materialul de ambalare sau containerul rămâne proprietatea Furnizorului, material de ambalare sau container pe care Cumpărătorul trebuie să îl returneze gratuit Furnizorului în termen de 5 zile de la livrare. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă această obligație, Furnizorul are dreptul, la alegerea sa, de a factura contraprestația pentru materialul de ambalare și container sau de a percepe Cumpărătorului o taxă de închiriere pentru utilizarea acestora. In cazul neplatei pretului de achizitie/taxului de livrare, Furnizorul are dreptul la un drept de scoatere, in baza caruia poate demonta si transporta marfa neachitata fara a deteriora starea marfii. În cazul revânzării de către cumpărător, acesta este obligat să atragă atenția consumatorului asupra acestei împrejurări și să asiste activ furnizorul în eventualele expedieri de retur.

Garantie
9.1. Act V din 2013 (Ptk.), 19/2014. (IV.29) NGM. decret, 151/2003. (IX.22.) În conformitate cu prevederile imperative ale Hotărârii Guvernului. Dacă produsul are un card de garanție suplimentar al producătorului, garanția suplimentară este inclusă în cardul de garanție al producătorului.

9.2. Locul invocarii unei cereri de garantie este sediul Solar Kit Hungary Kft. sau serviciul de specialitate indicat pe cardul de garantie. Este responsabilitatea cumpărătorului să livreze sau să livreze produsul care necesită reparații în garanție.

Plângere
Reclamație de cantitate: Furnizorul nu poate accepta o reclamație de cantitate după livrarea mărfurilor. Obiecțiile clientului la ambalarea produselor livrate trebuie consemnate într-un proces verbal luat împreună cu șoferul vehiculului de livrare la primire. La primire, destinatarul are dreptul de a inspecta bunurile din punct de vedere al calității, de a despacheta ambalajul și de a inspecta vizual produsul. Dacă aveți obiecții, trebuie să le înregistrați pe documentul de acceptare. În lipsa acestuia, Furnizorul nu este obligat să accepte obiecțiile de această natură comunicate ulterior. Furnizorul recomandă Cumpărătorului să utilizeze opțiunea de inspecție în toate cazurile.

Reclamatie de calitate: Furnizorul isi garanteaza produsele in conditiile specificate in legislatia relevanta si in contractul de reseller, prin intermediul partenerilor de service proprii sau contractati. În cazul unui defect sau defecțiune, furnizorul va înlocui sau repara bunurile în perioada de garanție, la propria discreție. Cumpărătorul se ocupă de transportul de retur, Furnizorul efectuează reparația la sediul propriu. Furnizorul nu este obligat să remedieze pretențiile de garanție prin intermediul unei reduceri de preț sau al rambursării. In cazul in care bunurile nu pot fi reparate, Furnizorul este obligat sa inlocuiasca marfa cu aceeasi, sau cel putin cu una similara cu aceiasi parametri tehnici. Nu este necesară o formă sau un aspect potrivit. Furnizorul nu garantează spargerea sau alte defecte rezultate din influențe externe. Cumpărătorul trebuie să ramburseze Furnizorului pentru taxele de inspecție nejustificată (adică nu din cauza unui defect din fabrică), posibile ieșiri și reparații, conform tabelului actual al taxelor orare de serviciu. În cazul în care defectul sau defectarea mărfurilor este rezultatul punerii în funcțiune neprofesională de către Cumpărător sau de către un terț comandat de acesta, operare neprofesională de către utilizator(i), lipsă de service, întreținere regulată sau alte intervenții neprofesionale, în acest caz Furnizorul are dreptul la toate costurile suportate în legătură cu deservirea, să facture Clientului pe baza listei de prețuri pentru servicii valabile în orice moment. Furnizorul exclude toate pretențiile de tip care, indiferent de calitatea defectuoasă sau bună a echipamentului, sunt pierderi de profit, inconveniente cauzate de întreruperi, daune sănătății sau daune percepute sau reale ale altor echipamente. În cazul în care părțile nu pot ajunge la un acord cu privire la problema care este responsabilă pentru defectul sau defectarea mărfurilor, în acest caz, pentru soluționarea chestiunii în litigiu se va apela la asistența unui expert independent selectat în comun de părți, a cărui expertiză. opinia va fi acceptată de ambele părți. Cheltuielile expertului se avansează de către părți în proporție egală, iar cheltuielile sunt suportate de partea vinovată. În cazul în care se poate presupune că un defect al produsului poate provoca daune mediului, Cumpărătorul este obligat să acționeze în vederea reducerii prejudiciului preconizat și, în același timp, este obligat să anunțe Furnizorul imediat prin intermediul instalatorului echipamente. În cazul depozitării, manipulării necorespunzătoare și uzurii naturale a mărfurilor, Furnizorul nu poate accepta reclamații. În lipsa unui acord scris între părți în acest sens, furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru selectarea produsului corespunzător, chiar dacă a participat la selecție. Clientul furnizorului, Cumpărătorul, este obligat să depună toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că utilizatorul final al produsului are o instalare profesională.

În toate cazurile, contractul de consumator este creat de organizația economică care vinde produsul consumatorului final. Ca urmare, obiecțiile consumatorului (utilizatorul final) trebuie să fie tratate în primul rând de persoana care este vânzătorul în contractul de consum. – În cazul în care motivul executării defectuoase a contractului cu consumatorul este executarea defectuoasă a unui terț (creditar anterior) care a încheiat un contract cu debitorul, debitorul contractului de consum poate cere de la creditor anterior rambursarea costurilor. de satisfacere a cererilor consumatorului din cauza executiei defectuoase, cu conditia ca acesta sa-si indeplineasca obligatia de a verifica calitatea. - Debitorul contractului de consum poate pune în executare pretenția de mai sus în termen de șaizeci de zile de la satisfacerea pretenției consumatorului. – Debitarul anterior poate pune în executare cererea și împotriva creditorului anterior care a contractat cu acesta, prin aplicarea termenelor specificate aici. Garanția de bază pentru produs este timpul reglementat de lege. Forma principală de garanție este aceea că Furnizorul oferă Cumpărătorului piesa defectă gratuit. În baza contractului cu consumatorul, cumpărătorul acționează față de consumator în nume propriu și pe cheltuiala acestuia. Toate celelalte costuri sunt acoperite de reducerea de preț primită de Client și de toate reducerile la toate produsele achiziționate de Client. În cazul revânzării produsului, cumpărătorul este obligat să furnizeze produsul cu manualul de utilizare, cardul de garanție și documentația numită condiții de garanție. În acest scop, puteți folosi documentele dumneavoastră de vânzare, furnizate cu datele necesare. În cazul nerespectării acestei obligații, cumpărătorul este obligat să suporte toate costurile suplimentare care apar ca urmare.

Manipularea datelor
Tratăm datele personale ale clienților noștri în conformitate cu legislația în vigoare și cu o atenție deosebită. Informațiile de gestionare a datelor sunt disponibile la https://solar-kit.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

Îndeplinire, refuzul comenzii
Solar Kit Hungary Kft. refuză să servească clientul în cazul în care acesta intră în posesia unor informații conform cărora clientul încalcă orice prevederi sau reguli vamale ale Ungariei și Uniunii Europene referitoare la această tranzacție juridică.