ÁSZF

  1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározza a Solar Kit Hungary Kft. nagykereskedelmi szolgáltatásait mely feltételek mentén végzi. Az Általános szerződési feltételek a Solar Kit Hungary Kft. nagykereskedelmi üzletága által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden megrendelésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.

  1. Szerződéses partner:

2.1. Név: Solar Kit Hungary Kft. (a későbbiekben: szolgáltató)

2.2. Székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 6. 1. lház. 2. em. 2.

2.3. Cégjegyzékszám: 01-09-330542

2.4. Adószám: 26530129-2-42

2.5. Közösségi adószám: HU26530129

2.6. Bank neve: K&H Bank Zrt.

2.7. Bankszámlaszám: 10403239-50526885-52681005

2.8. Ügyvezető: Tóth Marcell

 

  1. Tevékenységi kör

Fotovoltaikus rendszerek és azok alkatrészeinek, tartószerkezeteinek nagykereskedelme.

  1. A vásárlói kör meghatározása

A Solar Kit Hungary Kft. azt tekinti ügyfelének, (a továbbiakban: vevő) aki napelemes rendszerek kivitelezésével, szolgáltatásával, azok alkatrészeinek kereskedelmével foglalkozik, mint gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó és tevékenységi körében fel van tüntetve villanyszerelés, egyéb villamos berendezések kereskedelme. A Solar Kit Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a tevékenységi kör meglétéről meggyőződjön. Figyelemmel tehát arra, hogy a jelen szerződést a Solar Kit Hungary Kft. nem fogyasztóval köti, így a jogügyletre nem érvényes a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet.

 

  1. Az értékesítés folyamata 

5.1. Ajánlat kérése: A vevő ajánlatot kérhet: elektronikus levélben, telefonon és személyesen. A Solar Kit Hungary Kft. az ajánlatkérésre válaszul 48 órán belül elektronikus levélben ajánlatot küld a vevőnek.

5.2. Megrendelés: A vevő rendelését elektronikus levélben a Solar Kit Hungary Kft. részére a nagyker@solar-kit.hu címen adhatja le.

A Nagykereskedő tájékoztatja a Vevőket, hogy a megrendelés leadásánál fokozott figyelemmel válasszák ki a fizetéshez használt devizanemet, tekintettel arra, hogy a megrendelés alapján, az ott feltüntetett devizanemben kerül kiállításra a díjbekérő és azt követően a számla. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelésben megjelölt devizanemtől a későbbiekben eltérni nem lehet, nincs mód a  más devizában kiállított számla forintban történő utalására. Nagykereskedő tájékoztatja a Vevőket, hogy a Nagykereskedő által kiállított számlán a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelező feltüntetni forintban is az összeget, azonban a fizetés teljesítése kizárólag  a választott valutában történhet.  Vevők tudomásul veszik, hogy ha nem a számla devizanemének megfelelő utalást teljesítenek, abban az esetben a felmerülő többletköltségeket kötelesek megfizetni.

5.2.1. Megrendelés visszaigazolása: A vevő által leadott rendelésre a Solar Kit Hungary Kft. 2 munkanapon belül írásos rendelés-visszaigazolást küld elektronikus levélben. A visszaigazolás tartalmazza a termék pontos megnevezését, darabszámát, árát euróban vagy forintban, a végösszeget euróban vagy forintban, a szállítási határidőt és a fizetés módját.

5.2.2 Áru átvétele: A Solar Kit Hungary Kft. a készleten lévő megrendelt termékek összekészítését legkorábban a visszaigazolástól számított 24 órát követően tudja vállalni, személyes átvétel esetén. Amennyiben a vevői rendelés visszaigazolása pénteki napon történt, vagy olyan munkanapon, amit munkaszüneti nap követ, csak a következő munkanapon vehető át a megrendelt termék (pl: péntek 14:00-kor visszaigazolt vevői rendelés hétfőn 14:00-kor vehető át).

Amennyiben az árut Szállító szállítja Vevő részére, abban az esetben áru átadás-átvétele Vevő telephelyén, illetve az általa megjelölt egyéb helyen történik, amennyiben az árut Vevő maga vagy megbízottja szállítja el, abban az esetben az áru átadás-átvétele Szállító telephelyén történik. Az áru átadás-átvételekor Szállító az árut mennyiségileg, darab szerint adja át Vevő, Vevő megbízottja illetve a gépkocsivezető részére. Az áru mennyiségére vonatkozó adatokra az átadás-átvételkor felvett mennyiségi adatok az irányadóak. Amennyiben az átadás-átvétel során az áru mennyiségével – darabszámával – valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentettek be kifogást, az esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támasztható igény Szállítóval szemben. Átvevő jogosult az árut minőségi szempontból is megvizsgálni szemrevételezéssel. Amennyiben bármi kifogása van azt köteles az átvételi dokumentumon rögzíteni. Ennek hiányában, a későbbiekben közölt ilyen jellegű kifogásokat Szállító nem köteles elfogadni. Szállító javasolja, hogy Vevő mindenkor szemrevételezze az árut, és vizsgálja meg azok érkezési vagy átadási állapotát.

5.2.3. Rendelés leadása raktárkészleten nem tartott termékek esetén: A Solar Kit Hungary Kft. az olyan termékek megrendelése esetén, amelyeket nem tart készleten, 30% foglaló megfizetését és annak igazolását követően teljesíti.

5.2.4. A megrendelt áru raktározása: Vevő köteles a megrendelt áru vételárát a megrendelés után 8 naptári napon belül kifizetni. A Solar Kit Hungary Kft. a kifizetés után az árut további 5 napig díjmentesen raktározza. 5 napon túli raktározás esetén raktározási díjat számít fel, amelynek díja 1000 Ft/m2/nap. A raktározási díjról a Solar Kit Hungary Kft. számlát állít ki 8 napos fizetési határidővel.

5.2.5. Rendelés lemondása: Vevő a megrendelést az alábbiak szerint mondhatja le. A Solar Kit Hungary Kft. megrendelés lemondását csak olyan esetben fogadja el, ha a megrendelt árut készleten tarja. Egyedileg megrendelt árut csak abban az esetben mondhatja vissza a vevő, ha a Solar Kit Hungary Kft. beszállítói partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondását. Amennyiben a beszállító a Solar Kit Hungary Kft.-vel szemben lemondási díjat érvényesít, úgy azt a Solar Kit Hungary Kft. jogosult áthárítani a vevőre. Amennyiben a beszállító még lemondási díj fizetése mellett sem fogadja el a Solar Kit Hungary Kft. megrendelésének a lemondását, úgy a vevő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

5.3. Szállítási határidő: A Solar Kit Hungary Kft. által közölt szállítási határidő függ a beszállító által megadott szállítási határidőtől, ezért a Solar Kit Hungary Kft nem vállal felelősséget a késedelmes szállításért. Késedelmes szállítás esetén a vevő nem léphet fel kártérítési igénnyel. Amennyiben a Solar Kit Hungary Kft. a vállalt szállítási határidőhöz képest 4 hétnél többet késik a teljesítéssel, úgy a vevő nem köteles átvenni a megrendelt árut.

5.4 Áruvisszavétel: A vevő a vásárlástól számított 3 napon belül jogosult a raktárkészleten tartott árut sértetlenül, eredeti csomagolásban visszahozni, s a teljes vételárat visszaigényelni. Ezen a határidőn túlmenően a Solar Kit Hungary Kft. nem köteles az árut visszavenni.

5.5. Teljesítés helye: Az áru átvételének helye a Solar Kit Hungary Kft raktára: 1112. Budapest, Repülőtéri út 2A. Szállítási költség megtérítése ellenében a vevő és a Solar Kit Hungary Kft. megállapodhat más teljesítési helyben.

5.6. Kárveszély átszállása: A kárveszély az áru átvételekor száll át Vevő telephelyén; Vevő, illetve megbízottja által történő szállítás esetén Szállító telephelyén.

  1. Árak

A Solar Kit Hungary Kft. az inverter és egyéb kapcsolódó termék árakat Euróban (egyes esetekben Forintban), ezeket árainkat az EUR árfolyam befolyásolja.A szerződéses ár minden esetben a vevői árajánlatban megadott ár. A Vevő a pénzügyi teljesítést forintban vagy euróban teheti meg. A vevői ajánlatban euróban megadott ár forintra történő átváltása azon a napon történik, amikor a számla kiállításra kerül. Ha az munkaszüneti napra esik, akkor a konvertálás napja a rendelés leadását követő első banki nap. Az euró-forint konvertálás az adott napi K&H deviza I középárfolyamon történik.

Szállító ajánlataiban feltüntetett árak nettó árak, azok az Áfát nem tartalmazzák.

  1. Fizetési módok és feltételek

7.1. A vevő pénzügyi teljesítésének módja: A Solar Kit Hungary Kft. a megrendelés után visszaigazolja a megrendelést, majd az áru átvétele után számlát állít ki Vevőnak 8 napos fizetési határidővel, melyet elektronikusan küld ki a Vevő által megadott email címre. Nettó 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint rendelést meghaladó rendelés esetén díjbekérőt állítunk ki, mely díjbekérő kiegyenlítése után vehetőek át a termékek.

7.2. Vevői számlák késedelmes kiegyenlítése: Késedelmes fizetés esetén a Solar Kit Hungary Kft. késedelmi kamatot számol fel a vevő felé, amelynek mértéke a Ptk. 6: 155. § /1/. bek.-e alapján a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – Euróban meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – 8 százalékponttal növelt értéke. A késedelmi kamat a fizetés esedékességét követő naptól jár.

7.3 A számla végösszegét a vevő mindennemű levonás, beszámítás vagy ellenkövetelés érvényesítése nélkül köteles a Solar Kit Hungary Kft. részére megfizetni. A vevő a Solar Kit Hungary Kft. által kiszámlázott összeg visszatartására, beszámítására vagy a fizetések késleltetésére nem jogosult.

 

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. weblapjára irányítjuk, ahol a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, és Maestro típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. hibaüzenetben közli a hiba okát.

  1. Tulajdonjog fenntartása

A leszállított termékek, beleértve a csomagolást is, a tartozás teljes kiegyenlítéséig Szállító tulajdonában maradnak. Erre tekintettel a teljes vételár kiegyenlítése előtt az árut biztosítékul vagy más módon megterhelni nem lehet. Szállító az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig, külön nyilatkozatával kifejezetten megtilthatja az áru továbbértékesítését. Arra az esetre, ha Vevő az árut az ellenértékének kiegyenlítése előtt, ilyen kifejezett tilalom ellenére elidegenítette, az ebből eredő bevételeit kifejezetten engedményezi Szállítóra az áru még ki nem egyenlített ellenértéke erejéig. Az egyszer használatos csomagolás az áru vételárában bennfoglaltatik. A többször használatos csomagolásban, vagy konténerben történő szállítás esetén a csomagolóanyag, illetve a konténer Szállító tulajdonában marad, amely csomagolóanyagot, illetve konténert a Vevő köteles az átadás-átvételt követő 5 napon belül Szállító részére díjmentesen visszajuttatni. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az esetben a Szállító választása szerint jogosult a csomagolóanyag, illetve a konténer ellenértékét kiszámlázni, illetve ezek használatáért bérleti díjat felszámítani Vevő részére. A vételár /szállítási díj meg nem fizetése esetére Szállítót megilleti az elvitel joga, amely alapján a tulajdonjogával élve az állag sérelme nélkül leszerelheti, és elszállíthatja a ki nem fizetett árut. Vevő általi továbbértékesítés esetén köteles erre a körülményre a fogyasztó figyelmét felhívni és az esetleges visszaszállításban aktívan segíteni szállítót.

  1. Jótállás, garancia 

9.1. A Solar Kit Hungary Kft. által forgalmazott termékekre 3 év garanciát (jótállás) vállal a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 19/2014. (IV.29) NGM. rendelet, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet kötelező rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a termékhez további gyártói garanciajegy tartozik, úgy a további garanciát a gyártói garanciajegy tartalmazza.

9.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Solar Kit Hungary Kft. székhelye vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A garanciális (jótállási) javításra szoruló termék be-, illetve elszállítása a vevő kötelezettsége.

  1. Reklamáció 

A reklamáció benyújtásának módja: Vevő és Kártyabirtokos köteles a felmerült problémáját írásban jelezni a Solar Kit Hungary Kft. részére.

Mennyiségi reklamáció: Szállítónak az áru átadás-átvételét követően mennyiségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Vevőnek a leszállított termékek csomagolásával szemben támasztott kifogásait átvételkor, a szállítást végző gépkocsivezetővel közösen felvett jegyzőkönyvben kell rögzítenie. Átvevő átvételkor jogosult az árut minőségi szempontból is megvizsgálni, a csomagolást kibontani, szemrevételezéssel a terméket megvizsgálni. Amennyiben bármi kifogása van azt köteles az átvételi dokumentumon rögzíteni. Ennek hiányában, a későbbiekben közölt ilyen jellegű kifogásokat Szállító nem köteles elfogadni. Szállító javasolja, hogy Vevő minden esetben éljen az átvizsgálási a lehetőséggel.

Minőségi reklamáció: A Szállító termékeire az ide vonatkozó jogszabályokban és a viszonteladói szerződésben meghatározott feltételekkel, saját illetve szerződéses szervizpartnerei útján garanciát vállal. Szállító az árut, annak hibája vagy meghibásodása esetén, a jótállási időn belül, saját választása szerint kicseréli vagy kijavítja. A visszaszállításról a Vevő gondoskodik, Szállító saját telephelyén végzi a javítást. Szállító árcsökkentés, illetve pénzvisszafizetés útján a szavatossági igényeket nem köteles orvosolni. Amennyiben az áru nem javítható, az esetben a Szállító köteles az árut ugyanolyanra, vagy legalább azonos műszaki paraméterekkel rendelkező hasonlóra kicserélni. Egyező forma, külalak nem követelhető. Törésre és egyéb külső behatásból eredő hibára Szállító nem vállal garanciát. Indokolatlan (azaz nem gyári hiba miatti) bevizsgálás, esetleges kiszállás, valamint javítási díjat Vevő köteles Szállító részére az aktuális szerviz óradíj táblázat szerint megtéríteni. Amennyiben az áru hibája vagy meghibásodása a Vevő, vagy általa megbízott 3. személy szakszerűtlen üzembe helyezésének, a használó(k) szakszerűtlen működtetésének, szervizelés, rendszeres karbantartás hiányának vagy egyéb szakszerűtlen beavatkozásának eredménye, abban az esetben a Szállító jogosult a szervizeléssel kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét, a mindenkor érvényes szerviz árlista alapján kiszámlázni Vevő részére. Szállító kizár minden olyan jellegű követelést, ami a berendezés hibás vagy jó minőségétől függetlenül elveszett haszon, kiesett üzemből adódó kellemetlenség, egészségi károk, egyéb berendezésekben okozott vélt vagy valós kár. Ha a felek nem jutnak egyezségre abban a kérdésben, hogy az áru hibájáért vagy meghibásodásáért melyik felet terheli a felelősség, az esetben a felek által közösen kiválasztott független szakértő közreműködését veszik igénybe a vitás kérdés eldöntéséhez, amely szakértő állásfoglalását mindkét fél elfogadja. A szakértő költségeit a felek egyenlő arányban előlegezik és a költségeket a vétkes fél viseli. Ha feltételezhető, hogy a termék hibája kárt okozhat a környezetében, úgy Vevő köteles a várható kár csökkentése érdekében eljárni, és ezzel egyidejűleg köteles azonnal értesíteni Szállítót a berendezés telepítőjének útján. Az áru nem megfelelő tárolása, kezelése, és természetszerű elhasználódása esetén Szállítónak nem áll módjában reklamációt elfogadni. Szállító a megfelelő termék kiválasztásának vonatkozásában, a feleknek kifejezetten erre irányuló írásbeli megállapodás hiányában, nem vállal felelősséget, még abban az esetben sem, ha a kiválasztásnál közreműködött. Szállító vevője, Vevő köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni, hogy a termék végső használójánál szakszerű telepítés történjen.

A fogyasztói szerződést minden esetben a termék végső fogyasztójának értékesítő gazdasági szervezet hozza létre. Ebből adódóan a fogyasztó (végfelhasználó) kifogásait elsősorban annak kell kezelni aki a fogyasztói szerződésben az eladó. – Ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerződő harmadik személy (előző kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerződés kötelezettje követelheti az előző kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítése költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. – A fogyasztói szerződés kötelezettje a fenti igényét a fogyasztó igényének kielégítésétől számított hatvan napos határidő alatt érvényesítheti. – Az igényt az előző kötelezett is érvényesítheti a vele szerződő előző kötelezettel szemben, az itt meghatározott határidők megfelelő alkalmazásával. Az alap jótállás a termékre a törvény által szabályozott idő. Jótállás elsődleges módja, hogy Szállító a Vevőnek a hibás alkatrészt díjtalanul biztosítja. Vevő a fogyasztói szerződésből eredően a fogyasztó felé saját nevében és költségére jár el. Minden egyéb költségre fedezetet a Vevő által kapott árkedvezmény, az összes általa vásárolt termék összes kedvezménye fedez. Vevő, a termék továbbértékesítése esetén köteles terméket használati útmutatójával, garanciajeggyel, és a garanciális feltételek nevű dokumentációval ellátni. Erre a célra használhatja eladó dokumentumai használni, a szükséges adatokkal ellátva. Ezen kötelezettsége elmulasztása esetén vevő köteles minden, ennek következtében előforduló többlet költség viselésére.

  1. Adatkezelés

Ügyfeleink személyes adatainak kezelését a mindenkori jogszabályokat betartva, különös körültekintéssel kezeljuk. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a https://solar-kit.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ oldalon

Az Ön személyes adatainak védelme a Solar Kit Hungary Kft. számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. 

  1. Teljesítés, rendelés megtagadása

A Solar Kit Hungary Kft. megtagadja a vevő kiszolgálását, ha olyan információk birtokába jut, amely szerint a vevő megsérti a Magyarország és az Európai Uniónak a jelen jogügyletet érintő bármely rendelkezését, vám szabályait.

  1. ÁSZF módosítása 

A Solar Kit Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy bármely ÁSZF rendelkezés megváltoztatása esetén a változásról a vevőt olyképpen tájékoztatja, hogy a változást a honlapján közzéteszi. Amennyiben a vevő az új Általános Szerződési Feltételeket és módosításait nem fogadja el, ez nem mentesíti őt a folyamatban lévő szolgáltatás ellenértékének a megfizetése alól, azonban a számla esedékességétől számított 8 napon belül igazolható módon, írásban közölnie kell a Solar Kit Hungary Kft.-vel azt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, illetőleg azok valamely módosítását nem fogadja el. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételeket és azok módosítását követően a vevő a számlát kiegyenlíti, az a vevő részéről az Általános Szerződési Feltételek és módosításaik kifejezett elfogadásának minősülnek. A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseire a Ptk. 6:77- 6:81 §-ai az irányadóak.